bankkin_six

6 ข้อพิเศษ งานของศูนย์บริการ 1.อะคริลิกชนิดพิเศษชนิดนำแสงไฟเป็นอย่างดี 2.รูปทรงเหมือน daytime mustang จริงๆ 3.แผ่นเงินสะท้อนแสงด้านล่างเต็มแผ่น 4.แผ่นดำเงากันแสงไฟ ตัดรูปทรงคล้ายรถจริง 5.LED ระบบไฟ ใช้เป็น Daytime ผ่านสวิตกุญแจ 6.การจัดวางเรียงรายเหมือนรถจริง

6 ข้อพิเศษ งานของศูนย์บริการ

1.อะคริลิกชนิดพิเศษชนิดนำแสงไฟเป็นอย่างดี
2.รูปทรงเหมือน daytime mustang จริงๆ
3.แผ่นเงินสะท้อนแสงด้านล่างเต็มแผ่น
4.แผ่นดำเงากันแสงไฟ ตัดรูปทรงคล้ายรถจริง
5.LED ระบบไฟ ใช้เป็น Daytime ผ่านสวิตกุญแจ
6.การจัดวางเรียงรายเหมือนรถจริง

error: Content is protected !!
Cart