ลงทะเบียนการรับประกันสินค้า Warranty Thor Electronic Exhaust

ตัวแทนติดตั้งประเทศไทย

  WARRANTY CONDITION / รับประกันสินค้า 1 ปี

  สินค้าที่ซื้อต้องผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง โดย บริษัท บีเคเอ็กซ์ จำกัด เท่านั้น

  นโยบายการรับประกันสินค้า 1 ปี

  ?สินค้ารับประกัน 1 ปี โดยสินค้านั้นต้องได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้องภายในระยะเวลา 1-3 วัน
  นับจากวันที่ติดตั้ง หากไม่มีการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการรับประกัน
  ?หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางบริษัทจะทำการเคลมให้ โดยพิจารณารับประกันสินค้าในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากกระบวนการการผลิตเท่านั้น
  ▫️ทางบริษัทจะทำการเคลมและเปลี่ยนสินค้าเฉพาะชิ้นที่เสียหายเท่านั้น โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นเดิมให้
  ▫️ทางบริษัทไม่มีนโยบายรับคืนสินค้า และคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  ▫️ทางบริษัทให้สิทธิในการเคลมสินค้าแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทั้งชุดเท่านั้น
  ▫️ทางบริษัทจะทำการเคลมให้สูงสุด 1 ครั้งต่อ 1 ใบเสร็จ
  ▫️ระยะเวลาที่ใช้ในการเคลมขึ้นอยู่กับเวลาในการตรวจสอบและอนุมัติจากโรงงาน
  ▫️ผู้ซื้อต้องนำสินค้าที่ชำรุด พร้อมใบเสร็จ และใบรับประกันสินค้าที่ได้ลงทะเบียนแล้วแนบมาให้ ณ วันเคลมเพื่อส่งตรวจสอบกับศูนย์บริการ หรือ ตัวแทนที่ท่านใช้บริการ
  ▫️ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งชิ้นส่วนไหม่ที่ได้รับการชดเชยถือเป็นภาระของผู้ซื้อ
  ?ผู้ซื้อต้องลงทะเบียนภายใน 1-3 วัน นับจากวันที่ติดตั้งเพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้า

  เงื่อนไข การรับประกันและสิ้นสุดประกัน

  1.โมดุลกล่องดำ รับประกัน1ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง
  2.ลำโพง รับประกัน1ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง
  3.สิ้นสุดประกันทันที กรณีที่ติดตั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คู่มือการติดตั้ง
  4.สิ้นสุดประกันทันทีหากมีการถอดหรือเคลื่อนย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไปจากเดิมทุกกรณี
  5.สิ้นสุดประกันทันทีกรณีบุบ เบี้ยว บี้ บิ่น แตกหัก ไม่เหมือนเดิม
  6.การติดตั้ง ลูกค้ายินยอมให้เชื่อม ยึด เจาะกับตัวถังของรถ
  7.กรณีรถที่ติดตั้งภายนอกไม่ได้ให้ติดตั้งนอกพื้นที่ยางอะไหล่ หรือกรณีเปลี่ยนท่อหม้อพักปลายให้เล็กลง และต้องเป็นความยินยอมจากลูกค้า
  8.กรณีติดตั้งภายในจะยืดอายุการใช้งานได้ดีกว่าติดตั้งภายนอกรถ
  9.กรณีเคลมสินค้า ต้องเข้าศูนย์บริการและตามวันเวลาการรับประกันเท่านั้น
  10.ความพึงพอใจเฉพาะบุคคล อาทิ ความดัง ความเบา
  11.ไม่รับประกันกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการขับขี่และการใช้งาน สิ้นสุดประกันทันทีกรณีบุบ เบี้ยว บี้ บิ่น แตกหัก ไม่เหมือนเดิม
  12.การติดตั้งไม่ถูกต้อง เชื่อมต่อสัญญาณผิด สิ้นสุดประกันทันทีหากมีการถอด เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทุกกรณี
  13.สิ้นสุดประกันทันทีกรณีผู้ซื้อไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันภายใน 1-3 วัน นับจากวันติดตั้ง
  14.กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน 1.บิลใบเสร็จ 2.รูปตำแหน่งที่ติดตั้ง

  หมายเหตุ
  ▫️การชดเชยจะครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้า ไม่ครอบคลุมความเสียหายชิ้นส่วนเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ รวมไปถึงตัวรถยนต์ หรือ ค่าสูญเสียเวลาจากการไม่ได้ใช้รถยนต์ เป็นต้น
  ▫️นโยบายการชดเชย ให้ชดเชยให้กับรถยนต์คันเดิมที่ได้รับสิทธิเท่านั้น ไม่สามารถโอนย้ายสิทธิไปใช้กับรถยนต์คันอื่นได้
  ▫️ขอสงวนสิทธิ์การชี้ขาดผลการตรวจสอบสินค้าชำรุดและยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ข้อมูลทั่วไป

  ชื่อ-นามสกุล/Name-Sername

  ข้อมูลการติดต่อ

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  (กรุณากรอกหมายเลขผลิตภัณฑ์)

  กรุณาแนบใบเสร็จรับเงิน(ขนาดไฟล์ไม่เกิน2mb)

  กรุณาแนบรูป การติดตั้งตำแหน่งของลำโพงใบที่1

  กรุณาแนบรูป การติดตั้งตำแหน่งของลำโพงใบที่2

  *แนะนำควรถ่ายรูปให้เห็นทั้งใบ

  error: Content is protected !!
  Cart