BI-HID PROJECTOR BKITO

arc 800x800 1
arc 800x800 2
Magician 800x800 1
Magician 800x800 2
Magician 800x800 3
Magician 800x800 4
Magician 800x800 5
Magician 800x800 6
Magician 800x800 7

GALLERY

contect ติดตั้งไฟ 800x800-1
contect ติดตั้งไฟ 800x800-2
contect ติดตั้งไฟ 800x800-3
contect ติดตั้งไฟ 800x800-4
contect ติดตั้งไฟ 800x800-5
contect ติดตั้งไฟ 800x800-6
contect ติดตั้งไฟ 800x800-7
contect ติดตั้งไฟ 800x800-8
contect ติดตั้งไฟ 800x800-9
contect ติดตั้งไฟ 800x800-10
contect ติดตั้งไฟ 800x800-11
contect ติดตั้งไฟ 800x800-12
contect ติดตั้งไฟ 800x800-13
contect ติดตั้งไฟ 800x800-14
contect ติดตั้งไฟ 800x800-15
contect ติดตั้งไฟ 800x800-16
contect ติดตั้งไฟ 800x800-17
contect ติดตั้งไฟ 800x800-18
contect ติดตั้งไฟ 800x800-19
contect ติดตั้งไฟ 800x800-20
contect ติดตั้งไฟ 800x800-21
contect ติดตั้งไฟ 800x800-22
contect ติดตั้งไฟ 800x800-23
contect ติดตั้งไฟ 800x800-24
contect ติดตั้งไฟ 800x800-25
contect ติดตั้งไฟ 800x800-26
contect ติดตั้งไฟ 800x800-27
contect ติดตั้งไฟ 800x800-28
contect ติดตั้งไฟ 800x800-29
contect ติดตั้งไฟ 800x800-30
contect ติดตั้งไฟ 800x800-31
contect ติดตั้งไฟ 800x800-32
contect ติดตั้งไฟ 800x800-33
contect ติดตั้งไฟ 800x800-34
contect ติดตั้งไฟ 800x800-35
contect ติดตั้งไฟ 800x800-36
contect ติดตั้งไฟ 800x800-37
contect ติดตั้งไฟ 800x800-38
contect ติดตั้งไฟ 800x800-39
contect ติดตั้งไฟ 800x800-40
contect ติดตั้งไฟ 800x800-41
contect ติดตั้งไฟ 800x800-42
contect ติดตั้งไฟ 800x800-43
contect ติดตั้งไฟ 800x800-44
contect ติดตั้งไฟ 800x800-45
contect ติดตั้งไฟ 800x800-46
contect ติดตั้งไฟ 800x800-47
contect ติดตั้งไฟ 800x800-48
contect ติดตั้งไฟ 800x800-49
contect ติดตั้งไฟ 800x800-50
contect ติดตั้งไฟ 800x800-51
contect ติดตั้งไฟ 800x800-52
contect ติดตั้งไฟ 800x800-53
contect ติดตั้งไฟ 800x800-54
contect ติดตั้งไฟ 800x800-55
contect ติดตั้งไฟ 800x800-56
contect ติดตั้งไฟ 800x800-57
contect ติดตั้งไฟ 800x800-58
contect ติดตั้งไฟ 800x800-59
contect ติดตั้งไฟ 800x800-60
contect ติดตั้งไฟ 800x800-61
contect ติดตั้งไฟ 800x800-62
contect ติดตั้งไฟ 800x800-63
contect ติดตั้งไฟ 800x800-64
contect ติดตั้งไฟ 800x800-65
contect ติดตั้งไฟ 800x800-66
contect ติดตั้งไฟ 800x800-67
contect ติดตั้งไฟ 800x800-68
contect ติดตั้งไฟ 800x800-69
contect ติดตั้งไฟ 800x800-70
contect ติดตั้งไฟ 800x800-71
contect ติดตั้งไฟ 800x800-72
contect ติดตั้งไฟ 800x800-73
contect ติดตั้งไฟ 800x800-74
contect ติดตั้งไฟ 800x800-75
contect ติดตั้งไฟ 800x800-76
contect ติดตั้งไฟ 800x800-77
contect ติดตั้งไฟ 800x800-78
contect ติดตั้งไฟ 800x800-79
contect ติดตั้งไฟ 800x800-80
contect ติดตั้งไฟ 800x800-81
contect ติดตั้งไฟ 800x800-82
contect ติดตั้งไฟ 800x800-83
contect ติดตั้งไฟ 800x800-84
contect ติดตั้งไฟ 800x800-85
contect ติดตั้งไฟ 800x800-86

REVIEW

https://youtu.be/GxJtsuPzGSUhttps://www.youtube.com/watch?v=wc-BipcH05Qhttps://youtu.be/fXcPjJq6DA8https://youtu.be/oUvEZLDfaHc
https://www.youtube.com/watch?v=u9sjr-qGFRY&t=38s

เสียงจากลูกค้าผู้ใช้งานจริง

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนที่เข้ามาแก้ไขไฟหน้าไม่สว่างกับ ศูนย์บริการ BANKKIN

fgd
dgdg
dfsd
fdsgdg
fdfs
fdsg
fdsgsf
dkfn
dsfdf
sdasd
8796
87463
98674
532835
678653
5687413
867523
bcdfg
dsffs
ghfth
hfhr
hkuky
jmu
qwfeg
lujkjhgj
wferg

โปรโมชัน

800x800 1
800x800 2
800x800 3
800x800 4
800x800 5

BI-HID PROJECTOR:BKITO 7.2

ชุดควบคุมแสงคุณภาพสูง วัสดุพรีเมียม ผ่านมาตรฐานสากล ประกอบไปด้วย

BI-HID PROJECTOR 7.2:CLEAR LENS 2.5นิ้ว (เป็นเลนส์ใส) ให้คุณภาพแสงพุ่งตรงเป็นลำ เป็นระบบ BI-HiD (ไฟสูง-ต่ำในตัว) ควบคุมโดย Solenoid (มอเตอร์ไฟสูง-ต่ำ) รับประกัน10ปี ป้องกันแสงแยงตาด้วยม่าน CUT-OFF Z shape พร้อมด้วย (BLUEFECT) บอดี้ทำวัสดุอลูมิเนียม เคลือบโครเมียม ทำให้มีความคงทนแข็งแรงสูงสามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่น

BULBS BKITO:หลอดไฟคุณภาพสูง ทนต่อความร้อน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานพร้อมสาร XENON ทีมีคุณภาพ ทำให้แสงสว่างสม่ำเสมอ และให้ค่าสีที่แม่นยำ ไม่ผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐานสากล สายไฟทำจากวัสดุทนความร้อนสูงหุ้มด้วยเส้นด้ายไฟเบอร์ถัก ครอบไว้ด้านนอกจึงมั่นใจได้ว่าสายไฟจะไม่ละลายด้วยอุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์ BLUB BKITO มีค่าแสงให้ท่านได้เลือกใช้ตั้งแต่ 4,300 K ไปถึง 10,000 K(ค่าแสงตาม พรบ. จราจรทางบกกำหนดไว้ไม่เกิน 4,300-6,000 K)

BALLAST BKITO:บัลลาส BKITO ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยมีน้ำหนักเบาทนความร้อนสูงและด้วยเทคโนโลยีการผลิตทำให้มีขนาดบาง ติดตั้งง่ายแม้ในพื้นที่จำกัดและรูปทรงทันสมัยเหมาะกับรถยนต์ทุกรุ่นด้วยมาตรฐานการผลิตจึงทำให้ บัลลาส BKITO ทนต่อความร้อนสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานไฟฟ้าที่ผ่านบัลลาสมีความเสถียรสูง ไฟไม่กระชาก ทำให้อายุการใช้งานหลอดยาวนานมากยิ่งขึ้น

WE ARE BANKKIN

กว่า12ปี ที่ BANKKIN คือศูนย์ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างรถยนต์ ที่ได้การยอมรับในคุณภาพ มาตรฐานสากลและถูกต้องตามกฏหมาย จดทะเบียนการค้าถูกต้อง

** ก่อตั้งโดยคุณกฤตภาส กิตติวรนารถ (คุณแบงค์) กับประสบการณ์ในวงการรถยนต์กว่า 10 ปี โดยเป็นผู้ริเริ่มพัฒนา ไฟวงแหวน ออกมา ให้สามารถติดตั้งได้กับรถยนต์ทุกรุ่น ทุกค่าย เป็นครั้งแรกของวงการประดับยนต์ **

นอกจากนั้นยังนำระบบ BI-XENON PROJECTOR LENS เข้ามาแนะนำและติดตั้งให้กับรถลูกค้า จนระบบดังกล่าวเป็นที่นิยมของผู้ใช้รถในปัจจุบัน คุณจึงมั่นใจในเรื่องของการบริการและคุณภาพของงาน ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ สินค้าได้มาตรฐาน พร้อมการรับประกัน Quality Warranty ทุกชิ้น

https://www.youtube.com/watch?v=yyWCEAXlQ4whttps://youtu.be/Ecbj_RHzXhUhttps://youtu.be/xypFjXzrInIhttps://youtu.be/etqgVlENbTo

” ศูนย์บริการออกแบบ ติดตั้งแก้ไขระบบไฟรถยนต์มาตรฐานสากล ..เจ้าแรกในไทย !! “


error: Content is protected !!
Cart