Uncategorized

LED DAYTIME แสงไฟอัจฉริยะ เน้นความสว่างในเวลากลางวัน

รู้จัก ไฟDAYTIME หรือ (DRL) ชื่อเต็ม DAYTIME RUNNING LIGHT อีกหนึ่งรูปแบบแสงไฟอัจฉริยะอย่างไฟ DAYTIME มีต้นกำเนิดมาจากแถบทวีปยุโรป สืบเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงกลางวันจะพบบ่อยครั้ง เพราะทางชายฝั่งทวีปยุโรปส่วนมากมีมวลก้อนเมฆ และหมอก ค่อนข้างเยอะมาก เนื่องจากเป็นทางทวีปยุโรปมีความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดหมอก เมฆ ปกคลุม และวิสัยทัศน์ในการขับขี่รถยนต์ค่อนข้างรวดเร็ว และเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้ง...

error: Content is protected !!
Cart