Chevrolet (เชฟโรเลต) บริษัทรถยนต์จากเมืองดีทรอยท์ สหรัฐอเมริกาภายใต้เครือ General Motors (เจนเนอรัล มอเตอร์ส) ปัจจุบันถอนธุรกิจออกจากประเทศไทยแล้วแต่ยังคงให้บริการหลังการขายลูกค้าเช่นเดิม

error: Content is protected !!
Cart