KIA ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 1944 โดยเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและชิ้นส่วนของรถจักรยาน และเริ่มทำจักรยานของตัวเองเมื่อปี 1952 หลังจากนั้นปี 1957 ก็เข้าสู่วงการรถจักรยานยนต์ รถบรรทุกในปี 1962 และมาเป็นรถยนต์ในปี 1974 บริษัท เปิดตัวของโรงงานประกอบรถยนต์ครั้งแรกในปี 1973 ที่ โรงงาน Sohari ในปี 1986 ก็ได้ร่วมมือกับ Ford พัฒนารถร่วมกัน ซึ่งเกียก็ได้ผลิตรถยนต์หลายรุ่นออกมาขายทั้งในประเทศเกาหลีใต้เองและประเทศอื่นด้วย คำว่า KIA มาจากภาษาเกาหลีที่หมายถึง เกิดขึ้นไปทั่วโลกจากเอเชีย มาจากเกาหลีคำ ki – Sino (“ออกมา”) และ A (ย่อมาจาก Asia)
error: Content is protected !!
Cart