แบบลงทะเบียนรับประกันสินค้า KW Suspensions

  คำแนะนำที่สำคัญ!

  เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการรับประกัน 2 ปี โปรดกรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้ [รหัสการรับรอง] ที่ด้านข้างกล่องผลิตภัณฑ์

  ข้อมูลผู้ซื้อ/Perchaser

  ข้อมูลรถยนต์/Vehicle data

  โปรดตรวจสอบการวัดต่อไปนี้/Please check following measurements

  measurements A
  measurements B
  WARRANTY CONDITION / รับประกันสินค้า 2 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

  สินค้าที่ซื้อต้องผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง โดย บริษัท บีเคเอ็กซ์ จำกัด เท่านั้น

  นโยบายการรับประกันสินค้า 2 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

  ?สินค้ารับประกัน 2 ปี โดยไม่มีการจำกัดระยะทาง โดยสินค้านั้นต้องได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้องภายในระยะเวลา 1-3 วัน
  นับจากวันที่ติดตั้ง หากไม่มีการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการรับประกัน
  ?หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางบริษัทจะทำการเคลมให้ โดยพิจารณารับประกันสินค้าในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากกระบวนการการผลิตเท่านั้น
  ▫️ทางบริษัทจะทำการเคลมและเปลี่ยนสินค้าเฉพาะชิ้นที่เสียหายเท่านั้น โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นเดิมให้
  ▫️ทางบริษัทไม่มีนโยบายรับคืนสินค้า และคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  ▫️ทางบริษัทให้สิทธิในการเคลมสินค้าแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทั้งชุดเท่านั้น (โช๊ค 4 ต้น)
  ▫️ทางบริษัทจะทำการเคลมให้สูงสุด 1 ครั้งต่อ 1 ใบเสร็จ
  ▫️ระยะเวลาที่ใช้ในการเคลมขึ้นอยู่กับเวลาในการตรวจสอบและอนุมัติจากโรงงาน
  ▫️ผู้ซื้อต้องนำสินค้าที่ชำรุด พร้อมใบเสร็จ และใบรับประกันสินค้าที่ได้ลงทะเบียนแล้วแนบมาให้ ณ วันเคลม
  เพื่อส่งตรวจสอบกับศูนย์บริการ หรือ ตัวแทนที่ท่านใช้บริการ
  ▫️ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งชิ้นส่วนไหม่ที่ได้รับการชดเชยถือเป็นภาระของผู้ซื้อ
  ?ผู้ซื้อต้องลงทะเบียนภายใน 1-3 วัน นับจากวันที่ติดตั้งเพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้า

  ข้อพึงระวัง ที่ไม่สามารถรับการชดเชยได้

  ?ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการติดตั้งสินค้าที่ไม่ถูกต้อง (รายละเอียดการติดตั้งสามารถดูได้จากคู่มือการติดตั้งที่มีให้ใน
  สินค้าทุกชุด) เช่น การติดตั้งโดยใช้ปืนลมในการขันน๊อตตัวโช๊ค หรือ การใส่อุปกรณ์ไม่ครบ
  ?การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง เช่น การปรับค่าความสูงที่เกินกว่าทางโรงงานกำหนด หรือ การปรับค่าความหนืดของสินค้าที่ไม่
  สัมพันธ์กันจนเป็นเหตุให้สินค้าเกิดความเสียหาย
  ?อุบัติเหตุจากการขับขี่จนเป็นเหตุให้สินค้าเสียหาย
  ?การดัดแปลงในทุกกรณี หรือการใส่สิ่งแปลกปลอมเพิ่มเติมนอกจากที่ระบุไว้ในคู่มือ เช่น การนำถ้วยปรับความสูงออก
  หรือ การใส่ตัวรองสปริงเพื่อเพิ่มความสูง
  ?การใช้สินค้าผิดรุ่น หรือ ผิดวัตถุประสงค์
  ?ความพึงพอใจเฉพาะบุคคล เช่น เสียง ความแข็งเกินไป หรือ ความนุ่มนวลเกินไป
  ?ผู้ซื้อไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 1-3 วัน นับจากวันที่ติดตั้ง

  หมายเหตุ
  ▫️การชดเชยจะครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้า ไม่ครอบคลุมความเสียหายชิ้นส่วนเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ รวมไปถึงตัวรถยนต์
  หรือ ค่าสูญเสียเวลาจากการไม่ได้ใช้รถยนต์ เป็นต้น
  ▫️นโยบายการชดเชย ให้ชดเชยให้กับรถยนต์คันเดิมที่ได้รับสิทธิเท่านั้น ไม่สามารถโอนย้ายสิทธิไปใช้กับรถยนต์คันอื่นได้
  ▫️ชิ้นส่วนประกอบกับสินค้า เช่น ยางกันกระแทก ตัวกันฝุ่น บุชยาง และ top mount มีอายุการรับประกัน 1 ปี
  ▫️สินค้าอื่น ๆ เช่น KW Clubsport มีอายุการรับประกัน 90 วัน และ KW Competition ไม่เข้าข่ายการรับประกัน
  ▫️ขอสงวนสิทธิ์การชี้ขาดผลการตรวจสอบสินค้าชำรุดและยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันนี้
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  error: Content is protected !!
  Cart