Lotus Cars Limited เป็นบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี 1948 เน้นการผลิตรถยนต์สมรรถนะสูงและรถแข่ง มีรุ่นที่มีชื่อเสียงหลายรุ่น อาทิเช่น เอสพรี, เอลาน, ยูโรปา และอีลิส รวมถึงทีมฟอร์มูลาวันที่ประสบความสำเร็จ
error: Content is protected !!
Cart