โปรแกรมดูแลผิวรถยนต์

ชื่อสินค้า : โปรแกรมดูแลผิวรถยนต์
รุ่น : —
รหัสสินค้า : —
ประเทศที่ผลิต : —
รายละเอียดสินค้า : โปรแกรมดูแล (ซื้อเพิ่ม ประกัน มันใจ)
1,000 บาท บำรุงผิว 4 ครั้ง 1 ปี ฟรีเก็บรอย 1 ครั้ง
2,000 บาท บำรุงผิว 8 ครั้ง 2 ปี แถม ประกันทำใหม่ 1 ชิ้น ฟรีเก็บรอย 2 ครั้ง
3,000 บาท บำรุงผิว 12 ครั้ง 3 ปี แถมประกันทำใหม่ 2 ชิ้น ฟรีเก็บรอย 5 ครั้ง
รองรับกับรถ ยี่ห้อ/รุ่น : ทุกรุ่น