Ssangyong Motor บริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1954 ในชื่อ Dong-hwan Motor และผ่านการเปลี่ยนชื่อก่อนจะเป็น Ssangyong ในปี ค.ศ. 1988 ณ ปัจจุบัน KG Group ที่เข้าซื้อกิจการในปี ค.ศ. 2023
error: Content is protected !!
Cart